FVE Lesní 19, Plzeň

Název projektu: FVE Lesní 19, Plzeň

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0006600

je spolufinancován Evrospkou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro podnikatelskou činnost  žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro jeho činnost.

Záhájení: 28.11.2022

Ukončení: 30.4.2024

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.